Donasies

Scriptura is nie ‘n plaasvervanging vir die plaaslike gemeente nie, maar ter ondersteuning daarvan. Daarom is dit ons begeerte om te sien dat elke gelowige ‘n lidmaat is van ‘n plaaslike gemeeente waar hy die Here kan dien met sy gawes.

Ons artikels en podsendings is alles gratis beskikbaar op ons webblad. Ons verkoop ons publikasies teen minimale bedrae om drukkostes te dek en ook ons fondse aan te vul. Buiten die verkope van ons publikasies is ons dus afhanklik van lesers en luisteraars se donasies. Ons vriendelike versoek aan u is of u asseblief sal oorweeg om ‘n eenmalige of maandelikse donasie aan Scriptura te maak.

Ons skrywers en aanbieders ontvang geen salarisse of donasies vir die inhoud of die publikasies op Scriptura nie. Enige en alle fondse wat ons genereer gaan na ons rekening wat deur die kassier van die Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet bestuur word.

Ons finansies word juis bestuur deur die kerkraad, aangesien Scriptura nie onafhanklik van die plaaslike kerke wil funksioneer nie.

Scriptura betaal ‘n maandelikse fooi aan ‘n paar mense wat veranwtoordelik is vir die administrasie van Scriptura se inhoud en webtuiste. Ons maak dan ook gebruik van verskeie platforms en programme om ons inhoud op te neem, te ontwerp en uit te stuur soos o.a. Streamyard, Libsyn en Adobe. Ons is baie dankbaar dat daar ‘n weldoener is wat ons webblad gratis vir ons op die lug hou. Sy hulp en werk is onmisbaar.

Die fooie wat ons aan ons platforms bestee kan soms baie toeneem, aangesien die rekeninge wissel soos wat die Rand-Dollar wisselskoers verander. As u dus baatvind by die inhoud wat ons op Scriptura vrystel, vra ons u om ons asseblief te help om die inhoud daar te hou en nuwe inhoud te skep en uit te stuur. Ons sal u hulp hierin hoog op prys stel en baie waardeer.

Bankbesonderhede:
Gereformeerde Kerk Graaff-Reinet
ABSA
Rekening nr: 38004741240
Tak kode: 632005
Verwysing: Scriptura